Friday, February 1, 2013

Eleven အတြက္ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးတစ္ဦးမွ ေပးေသာစာ

Eleven အတြက္ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးတစ္ဦးမွ ေပးေသာစာ

ကၽြန္ေတာ္ဟာ တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိႀကီး တစ္ေယာက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခု ၀န္ခံရ ရင္ ေတာ့ Eleven ရဲ႕ ပရိတ္သတ္ဆိုလွ်င္ မမွားပါဘူး။ Eleven ကို ေဘာလုံးဂ်ာနယ္ ထြက္ကတည္းက အားေပး လာတာပါ။ လမ္းမွာ ေတြ႔လို႔ ၀ယ္ရင္လည္း Eleven မွလြဲ၍ မည္သည့္ ဂ်ာနယ္မွ မ၀ယ္ပါ။ ယခု အ ခ်ိန္ ထိ ႐ုံးမွာလည္း အားေပး ၀ယ္ဖတ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ Eleven အေရးအသားနဲ႔ တပ္မေတာ္ အေပၚ အေရး အသားကို အႀကံျပဳ ေျပာခ်င္လို႔ပါ။
ယခုအခ်ိန္ တပ္မေတာ္မွာ ကာခ်ဳပ္မွအစ တပ္သားအဆုံးထိ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနတယ္ဆို တာ အမွန္ တရားပါ။ ေဒါက္တာ TTA ေျပာခဲ့သလိုပဲ လူတိုင္းက မေကာင္းနဲ႔ ေရးသလုိ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေ တာ္ မ်ားမ်ားက ကင္းရွင္းၾကပါတယ္။ ေငြေၾကး၊ မိန္းမ၊ စည္းကမ္းပိုင္း ဆုိင္ရာမွာ ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေ တာ့ မွ ခြင့္မလႊတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ကို အရည္အေသြးနဲ႔ အရည္အခ်င္း ရွိဖို႔ကလြဲ၍ မည္သည့္ အေၾကာင္း မွ စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။
ယခု လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ လူေတြအားလုံးက စစ္တပ္ကိုပဲ လက္ညႇိဳးထိုးၿပီး ေျပာေ နၾက သည္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ထင္လည္း ထင္ေလာက္စရာပါ။ အခု တပ္မေတာ္ထဲမွာ တာ၀န္ ထမ္းေ ဆာင္ ေနတဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာမွမလုပ္ခဲ့ ၾကပါဘူး။ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြကလည္း ဘယ္နားမွာ ရွိ တယ္၊ ဘာတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္၊ ဘာတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာ သိၾကမွာပဲ၊ ၂၀၁၅ ေရာက္လို႔ မည္သည့္ အစိုးရ တက္တက္ စစ္တပ္က သစၥာရွိၿပီး ေပးအပ္တဲ့ အမိန္႔နဲ႔ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ စြာ ထမ္းေဆာင္မွာပါ။ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ လြဲ၍ ျဖစ္ ပါတယ္။
လူဆိုတာ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို မေကာင္း ေျပာဆိုပါက မႀကိဳက္ပါ။ ဓမၼတာပါ။ အခုစစ္တပ္မွာ တာ ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိငယ္ေတြ ဆိုတာ ပညာတတ္ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တိုင္း မေကာင္း ေျပာ ခံ ရပါက စိတ္ထဲမွာ ေပါက္ကြဲ ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ဆိုတာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ေပါေပါသီသီ သုံးႏိုင္ ပါတယ္။ မသုံးရလို႔လဲ အမိန္႔ထုတ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ လုံၿခဳံမႈ ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ ၾကားေအာင္ သာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဆိုတာ တစ္ဦးတည္း ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး။ မိသားစု၊ အေပါင္း အသင္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အကုန္လုံး Online ေပၚေရာက္ရွိ မေၾကနပ္တာေတြ ရင္ဖြင့္တယ္။ ေပါက္ ကြဲ ကုန္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ထုိးေကၽြးခံၿပီး ေသေၾကဒဏ္ရာရၿပီး အေကာင္း ေျပာမခံရတာ ေတြကို မုန္း လာတယ္။ ဒါ အေျခခံတရားပဲ။
ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ၾကသလဲ? စစ္တပ္ကို ဖ်က္ပစ္မွာလား? ကာခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစား ယူရင္ ေနာက္တစ္ေ ယာက္ လာဦးမွာပဲ။ စစ္တပ္က အျမဲတမ္း ရွိၿပီး တိုင္းျပည္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေနဦး မွာပဲ။ စစ္တပ္က လူေတြ အခုခ်ိန္ စိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတာ တစ္ခုကေတာ့ အႏွိမ္ခံရတယ္။ စစ္တပ္ ကို မေကာင္းေျပာၿပီး လုပ္စားေနၾကတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီ အျမင္ကို ဒီထက္ ၀ါမႀကီးေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေ ၾကာင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အေရးအသားေတြကို ထားၿပီး အႀကံေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္ ထင္ ပါ တယ္။
oppositeeye


ကၽြန္ေတာ္ဟာ တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိႀကီး တစ္ေယာက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခု ၀န္ခံရ ရင္ ေတာ့ Eleven ရဲ႕ ပရိတ္သတ္ဆိုလွ်င္ မမွားပါဘူး။ Eleven ကို ေဘာလုံးဂ်ာနယ္ ထြက္ကတည္းက အားေပး လာတာပါ။ လမ္းမွာ ေတြ႔လို႔ ၀ယ္ရင္လည္း Eleven မွလြဲ၍ မည္သည့္ ဂ်ာနယ္မွ မ၀ယ္ပါ။ ယခု အ ခ်ိန္ ထိ ႐ုံးမွာလည္း အားေပး ၀ယ္ဖတ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ Eleven အေရးအသားနဲ႔ တပ္မေတာ္ အေပၚ အေရး အသားကို အႀကံျပဳ ေျပာခ်င္လို႔ပါ။
ယခုအခ်ိန္ တပ္မေတာ္မွာ ကာခ်ဳပ္မွအစ တပ္သားအဆုံးထိ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနတယ္ဆို တာ အမွန္ တရားပါ။ ေဒါက္တာ TTA ေျပာခဲ့သလိုပဲ လူတိုင္းက မေကာင္းနဲ႔ ေရးသလုိ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေ တာ္ မ်ားမ်ားက ကင္းရွင္းၾကပါတယ္။ ေငြေၾကး၊ မိန္းမ၊ စည္းကမ္းပိုင္း ဆုိင္ရာမွာ ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေ တာ့ မွ ခြင့္မလႊတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ကို အရည္အေသြးနဲ႔ အရည္အခ်င္း ရွိဖို႔ကလြဲ၍ မည္သည့္ အေၾကာင္း မွ စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။
ယခု လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ လူေတြအားလုံးက စစ္တပ္ကိုပဲ လက္ညႇိဳးထိုးၿပီး ေျပာေ နၾက သည္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ထင္လည္း ထင္ေလာက္စရာပါ။ အခု တပ္မေတာ္ထဲမွာ တာ၀န္ ထမ္းေ ဆာင္ ေနတဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာမွမလုပ္ခဲ့ ၾကပါဘူး။ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြကလည္း ဘယ္နားမွာ ရွိ တယ္၊ ဘာတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္၊ ဘာတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာ သိၾကမွာပဲ၊ ၂၀၁၅ ေရာက္လို႔ မည္သည့္ အစိုးရ တက္တက္ စစ္တပ္က သစၥာရွိၿပီး ေပးအပ္တဲ့ အမိန္႔နဲ႔ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ စြာ ထမ္းေဆာင္မွာပါ။ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ လြဲ၍ ျဖစ္ ပါတယ္။
လူဆိုတာ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို မေကာင္း ေျပာဆိုပါက မႀကိဳက္ပါ။ ဓမၼတာပါ။ အခုစစ္တပ္မွာ တာ ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိငယ္ေတြ ဆိုတာ ပညာတတ္ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တိုင္း မေကာင္း ေျပာ ခံ ရပါက စိတ္ထဲမွာ ေပါက္ကြဲ ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ဆိုတာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ေပါေပါသီသီ သုံးႏိုင္ ပါတယ္။ မသုံးရလို႔လဲ အမိန္႔ထုတ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ လုံၿခဳံမႈ ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ ၾကားေအာင္ သာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဆိုတာ တစ္ဦးတည္း ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး။ မိသားစု၊

အသင္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အကုန္လုံး Online ေပၚေရာက္ရွိ မေၾကနပ္တာေတြ ရင္ဖြင့္တယ္။ ေပါက္ ကြဲ ကုန္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ထုိးေကၽြးခံၿပီး ေသေၾကဒဏ္ရာရၿပီး အေကာင္း ေျပာမခံရတာ ေတြကို မုန္း လာတယ္။ ဒါ အေျခခံတရားပဲ။
ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ၾကသလဲ? စစ္တပ္ကို ဖ်က္ပစ္မွာလား? ကာခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစား ယူရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ လာဦးမွာပဲ။ စစ္တပ္က အျမဲတမ္းရွိၿပီး တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေနဦးမွာပဲ။ စစ္တပ္က လူေတြ အခုခ်ိန္ စိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတာ တစ္ခုကေတာ့ အႏွိမ္ခံရတယ္။ စစ္တပ္ကို မေကာင္းေျပာၿပီး လုပ္စားေနၾကတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီ အျမင္ကို ဒီထက္ ၀ါမႀကီးေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေ ၾကာင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အေရးအသားေတြကို ထားၿပီး အႀကံေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။
oppositeeye

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

Loading...

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget